• Matriu
  Matriu és interconnexió d'organismes vius, comprensió de la complexitat, reconeixement de l'altre.

  Matriu és plantejar de base que el tot és més que la suma de les parts i que de la interelació parteix la vida, que tots els elements tenen una funció.

   

  2 4  [BI] [ZOA] matriu extracel·lular Conjunt format per proteïnes i sucres, d’aspecte més o menys fibrós, que forma un embolcall situat externament al plasmalemma i juga un paper fonamental en la recepció d’estímuls, en la incorporació de molècules i en el reconeixement entre les cèl·lules.

   

 • Matriu
  Matriu és rigurositat, mètode, sistematització.

  Treballem amb voluntat científica, cercant metodologies que s'adaptin a les necessitats dels projectes i documentem el procés.

   

  [EL] matriu lògica Circuit integrat compost per un conjunt de portes lògiques interconnectades, que es distribueixen espacialment en forma de matriu.

 • Matriu
  Matriu és gestar, parir, tenir cura d'idees i projectes innovadors, creatius

   

  • 1 f. [LC] [ZOA] [MD] Úter .
  • 2  f. [MD] Matèria bàsica que té capacitat generadora o formadora.