Esteu aquí

Reptes de Poder 2016

Reptes de poder és un projecte amb aliança amb Enruta’t. L’objectiu del projecte és contribuir a la transformació de les relacions de poder i afavorir la cura a través del treball amb grups, equips, comissions feministes autoorganitzades de sectors diversos, a través dels següents procediments:

  • Fase 1) Diagnosi de les dinàmiques de funcionament estructural (estructura i participació) i relacional (gestió de la diversitat i els conflictes) dels grups feministes autoorganitzats per tal d’identificar-hi les relacions de poder existents.
  • Fase 2) Proposta de diversos aspectes que cada grup consideri prioritaris per treballar, i si s'escau iniciar l'acompanyament del grup en la transformació d'algun dels aspectes llistats.
  • Fase 3) Sistematització els coneixements extrets de l’experiència perquè puguin ser útils per a l’entitat/grup feminista que els ha treballat, i per a possibles continuïtats de treball.

El projecte ha estat finançat per l’Ajuntament de Barcelona.