Esteu aquí

  • Tallers per promoure l'empoderament de les dones i la sensbilització sobre les causes de la violència masclista

  • Grups d'apoderament de dones lbtiq+ i cis