Esteu aquí

  • Formació per introduir la mirada feminista de l'economia i introduir eines i estratègies per posar les cures al centre en el funcionament del CNJC

  • Disseny i implementació d'un pla d'igualtat de gènere a la coordinadora Down Catalunya.