Esteu aquí

Grup Sènior Girona - Sostre Cívic

Acompanyament per enfortir la cohesió grupal, definir la visió i el model de convivència, i establir un model d'organització interna i de presa de decisions