Esteu aquí

 • Acompanyament per enfortir la cohesió grupal, definir la visió i el model de convivència, i establir un model d'organització interna i de presa de decisions

 • Formació sobre eines per a la faciitació d'assemblees

 • Espai de cura per valorar i definir el sentit de la Taula Social de Gènere de la Garrotxa

 • Formació d'eines per a la gestió col·lectiva en iniciatives d'economia social i solidària, dins del cicle de formacions Cop de Coop promogut per L'Engranatge a Celrà.

 • Suport i assessorament en el disseny d'icones no sexistes per a l'ús de les entitats de l'economia social i solidària

 • Conferència per introduir la perspectiva feminista en la participació cultural, i específicament en l'àmbit dels museus, en el marc del seminari: La Documentació al Museu; a la sessió de treball Mu

 • Formació per compartir eines de facilitació d'assemblees des d'una perspectiva feminista

 • Acompanyament per enfortir la cohesió grupal, definir la visió i el model de convivència, i establir un model d'organització interna i de presa de decisions

 • Formació sobre eines per aplicar la mirada feminista i de les cures en les entitats de la XES.

 • Acompanyament per enfortir la cohesió grupal, definir la visió i el model de convivència, i establir un model d'organització interna i de presa de decisions

 • Formació per introduir la mirada feminista de l'economia i introduir eines i estratègies per posar les cures al centre en el funcionament del CNJC

 • Disseny i implementació d'un pla d'igualtat de gènere a la coordinadora Down Catalunya.

 • Jornada per introduir la mirada feminista de l'economia a dones que volen emprendre en el medi rural, i compartir reptes i estratègies

 • Acompanyament per enfortir la cohesió grupal, definir la visió i el model de convivència, i establir un model d'organització interna i de presa de decisions

 • Xerrada sobre Economia Feminista, juntament amb LabCoop, dins d'un cicle de xerrades de Cal Temerari sobre economia social, solidària i feminista

 • Formació sobre eines per a la faciitació d'assemblees

 • Xerrada sobre economia feminista dins del cicle de birratertúlies feministes de l'SCI

 • Acompanyament per enfortir la cohesió grupal, definir la visió i el model de convivència, i establir un model d'organització interna i de presa de decisions

 • Tallers per promoure l'empoderament de les dones i la sensbilització sobre les causes de la violència masclista

 • Taller d'apoderament per a dones

 • Disseny i implementació d'un pla d'igualtat de gènere i desenvolupament rural sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny

 • Disseny i gestió d'una webapp per a la prevenció, detecció i atenció de violències masclistes a la ciutat de Barcelona

 • Taller de sensibilització per contribuir a prendre consciència de com operen les violències masclistes en el medi digital

 • Activitat de carrer per sensibilitzar sobre les conseqüències dels mites de l'amor romàntic en la justificació de la violència masclista, en motiu del 25 de novembre

 • Tallers de promoció de relacions respectuoses: gestió del poder, gestió dels conflictes, gestió dels límits i comunicació respectuosa per a referents familiars

 • Dinamització de dues jornades de treball intern per treballar les polítiques públiques i serveis municipals en qüestió d'economia cooperativa, social i solidària i consum de l'ajuntament de Barcelo

 • Conferència sobre economies feministes i comercialització justa, en el marc de la Fira d'Economia Social i Solidària de Sabadell de l'any 2016

 • Formació en transformació de conflictes a les educadores del Casal d'Estiu de l'Esberla

 • Xerrada sobre economia feminista dins del cicle de birratertúlies feministes de l'SCI

 • Facilitació de dues jornades de ciutat per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal en matèria d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Economia de les Cures

 • Dinamització d'un procés participatiu i redacció d'un protocol per a l'abordatge de les violències als diferents espais que gestiona el CJB

 • Tallers sobre prevenció de violències 2.0 a dones i joves, i gestió d'una web de prevenció, detecció i atenció de violències masclsites a la ciutat de Barcelona

 • Tallers-debat i elaboració d'una guia de recursos per a la introducció de la mirada feminista de l'economia en els espais associatius.

 • Xerrada sobre economia feminista a la biblioteca Juan Marsé

 • Premi de reconeixement per un projecte destinat al disseny i desenvolupament d'una web de prevenció, detecció i atenció de violències masclsites a la ciutat de Barcelona

 • Webapp de prevenció, detecció i antenció de violències masclistes a la ciutat de Barcelona

 • Grups d'apoderament de dones lbtiq+ i cis