Esteu aquí

Apodera’t

Grups d’apoderament per a dones joves.

 

Què aprendrem

Grup de dones joves, entre 13 i 18 anys, per abordar juntes com impacta el patriarcat a les nostres vides. Generem un espai de cura, confiança i seguretat per fomentar el desenvolupament de fonts de poder personals i col·lectives, i així donar resposta a les opressions de gènere i guanyar sobirania per escollir com volem viure.

Què farem?

El tema central és la construcció de formes d’estar i relacions lliures, a través dels temes:

  • Marc de comprensió de les violències masclistes
  • La identitat més enllà dels rols i els estereotips de gènere
  • L’amor lliure i gestió de la gelosia
  • La relació amb el cos i la sexualitat
  • La sororitat i els vincles de suport mutu entre dones.

Metodologia

Partim d'una proposta temàtica a cada sessió i, alhora, volem que els temes s'adaptin i transformin segons les necessitats, desitjos i interessos de les participants. Recomanem trobades setmanals de dues hores durant un trimestre, amb possibilitat de continuïtat.

Projectes relacionats

  • Taller d'apoderament per a dones

  • Taller de sensibilització per contribuir a prendre consciència de com operen les violències masclistes en el medi digital

  • Activitat de carrer per sensibilitzar sobre les conseqüències dels mites de l'amor romàntic en la justificació de la violència masclista, en motiu del 25 de novembre